[Logo] 丹经武学--循经太极拳培训中心网站
  [Search] 搜索   [Recent Topics] 最新主题   [Hottest Topics] 热门主题   [Members]  会员列表   [Groups] 返回首页 
[Register] 会员注册 / 
[Login] 登入 
恭录手稿<循经二十四式操演谱文>  XML
论坛首页 » 循经太极
前往:
发表人 内容
liuzongwu
3、勇姿士           勇姿识六法 渊源说得真 刁斗兼枪仞 出还大路魂
[Avatar]

注册时间: 08/09/2007 13:21:57
文章: 33
来自:
离线

(节录自李兆生先生著作《中国循经太极拳二十四式教程》 人民体育出版社2002年12月出版)

循经二十四式操演谱文

天地陰陽妙相生,本是動靜咸化成。
太極為宗傳武勢,遍撒華夷煥春風。
太極開拳移左步,前抬兩臂吊腕平。
切腕仰掌姿下沉,坐胯屈膝氣合生。
野馬分鬃身右轉,左手托球右肘橫。
上下掌心同一峙,兩掌互喚抱球生。
左足尖收右腳側,鳳點頭化腿提龍。
前托左掌進左足,左腿為弓右腿平。
前行虎口並金脈,後按胯側合心經。
左轉身姿橫左肘,右鳳足落左足踵。
左掌按球右掌托,複出右腳虎換龍。
右化托掌身前出,左化按塌左跨封。
左蹬右弓穩兩足,前後雙撐期中庭。
轉換身姿右抱球,左為托掌右肘橫。
左鳳足點右足側,前展左足虎步騰。
太極抱球開雙掌,前托後按達通靈。
托掌斜行金風響,按掌降氣掩胯封。
右進半步宣虎坐,左出半步肝脾應。
雙手抱印護襟胸,正展身姿神氣升。
左右橫開撫琴手,白鶴亮翅用意撐。
左下切掌行心氣,右揚托掌運金風。
身形右轉收左足,左掌扶封金肘橫。
右齊聽宮進左步,右為虎坐左腿平。
左掌摟膝肘橫撐,身姿前移虎換龍。
右掌直取金宮地,前按指掌右腿蹬。
如此左轉換身形,右手摟膝左掌騰。
複將身姿再右轉,往返三換丁甲封。
右進半步換虎行,左出半步足放平。
左化扶封身前處,右掌後移合中宮。
手揮琵琶虎右坐,掌持前後挫敵鋒。
倒卷肱法身退行,倒插前足落後蹤。
右手後舉通金氣,兩臂分爭掌上擎。
後手前去化穿掌,前手後舉托掌成。
後移左臂並左足,右臂右足亦同行。
墜身退走轉腕變,連環四步倒轉肱。
將身右轉退左足,混元球托左掌中。
上合右手平肩肘,前出左足運虎龍。
右手隨勢右下按,前掤左手齊肩胸。
十指前穿虛合掌,虎坐右翼捋要輕。
左掤右擠馳複前,太淵六脈細心聽。
袖底藏有混元象,雙掌前按法亦精。
回展身姿左後移,左抱球勢左肘橫。
右化托掌傾左位,右鳳足落左足宮。
前掤右手進右足,換將虎踞化龍蹤。
攬雀尾分左右脈,掤捋擠按四法明。
內扣右足身左轉,橫運太極臂左傾。
易理大象複右環,左收鳳足立右踵。
右起吊腕並勾手,左化單鞭前擊應。
前倚左足成弓狀,後持虎足換龍騰。
橫行跨走自輕靈,左行虎坐右足平。
進手輪生呈有象,三步三跟合行蹤。
雲手雙環通玄跡,進身遙脊任縱橫。
左穿右撞右坐虎,左撞右穿虎左逢。
勾雲拿月雲盤手,三陽化力複按攻。
單鞭一式重返顧,霹雷掌法震當胸。
勾手後化托掌起,右足半步跟前踵。
更令穿掌胸前占,回抽左手封丹宮。
回提左足鳳點頭,兩掌前抄斬雙鋒。
分化雙掌並開合,右蹬腳起玉柱傾。
右足收做提龍腿,雙托掌在膝上橫。
龍資進步換金錘,雙風貫耳著法靈。
橫開兩掌轉身形,左足右收乘提龍。
雙掌合抱護金鑒,提龍腿起左前蹬。
蹬腳複落中宮處,兩掌緊收固金風。
右執勾手三陽俱,金刀金肘左橫胸。
左遂仆腿削金玉,紫燕抄萍下沉峰。
縱身提足金雞立,提膝上打偃月宮。
金鋒穿掌隨膝至,左足渾立左手封。
左起勾手三陽俱,右撤扶封切肘橫。
虎狻移身金頂落,削金截鐵不可輕。
騰身左起提龍腿,右中獨立展雙鋒。
落下左足上右足,虎步左肘平肩封。
右化托掌齊左位,一上一下抱球生。
內旋球法分左右,雙掌搖身虎換龍。
右行托掌滾肘架,下藏左掌撞中宮。
左足超越右足鋒,右抱球持右肘橫。
左掌上翻橫肘降,右掌遂按穿梭聲。
海底針蹲右坐虎,虛點左足落地輕。
左掌撤在膝邊護,右用穿掌直下沖。
閃通臂起左步騰,龍形虎躍右足蹬。
右手護頭橫架肘,立出左掌托架功。
轉身搬攔錘三更,虎換楷威身展形。
右反砸錘降肘式,左手右攔金肘橫。
左進一步縱其力,挺身後足乘勢蹬。
三陽氣貫左右腳,右握金錘擊不空。
左化穿掌神門下,左右兩掌托化成。
回展混元球玄轉,如封似閉撲按攻。
右轉身姿展右臂,兩掌開合照前胸。
收攏右足身站直,兩腿微立期正中。
雙掌處翻兩側落,太極合手式完成。
二十四式心意會,體鬆氣固神要寧。
太極行拳操演後,體魄康健自有情。

这篇文章被编辑了 2 次. 最近一次更新是在 21/05/2009 10:58:58

[Email]
 
论坛首页 » 循经太极
前往:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team