[Logo] 丹经武学--循经太极拳培训中心网站
  [Search] 搜索   [Recent Topics] 最新主题   [Hottest Topics] 热门主题   [Members]  会员列表   [Groups] 返回首页 
[Register] 会员注册 / 
[Login] 登入 
少林老祖飞龙铲八十一趟谱文  XML
论坛首页 » 少林正宗
前往:
发表人 内容
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6341
离线

少林老祖飞龙铲
 八十一趟谱文

李兆生
 
 老祖留下飞龙铲,八十一趟真祖传。
 赤足苍波腾海渡,心潮明月证法缘。
 先天祖基藏犀径,传有道妙开宝坛。
 形神同注参悟理,通达此宗有人传。
 授此神功显真妙,功行秘谱千万言。
 执诀参密扬古道,挥铲静悟此宗玄。
 动静融合展玄机,内外如一了因缘。
 飞龙铲法后人习,半精武法半延年。
 有人悟彻飞龙铲,浑天真力周经盘。
 动如神龙腾云海,迅似雷滚动惊峦。
 威威猛猛神形隐,轰轰烈烈玄光寒。
 千锤百炼金刚体,飞龙铲动第一环。
 一趟金波开海日,二趟神龙达四极。
 三趟神力驱龙虎,四趟武功悟禅语。
 五趟神功合自然,六趟真如散佛典。
 七趟定力兼武华,八趟天地如一体。
 九趟铲法有无形,动静浑如天阙置。
 每趟隐真显九脉,八十一趟聚真骸。
 金波巨浪迸乾坤,神功注入金刚体。
 神功自然演道妙,武华直纳浑天里。
 神持显真还大道,真如尽散乾元脊。
 定力自此添往来,天门顿悟参禅语。
 金神神武定天铲,神真二字参故里。
 一杖斜撑盖阴阳,飞龙吞日惊魂起。
 
 少林绝技历世已久,宗承学脉,另与俗传,自九脉合真而后,宗风密持,隐沉山野,昔之老祖飞龙派功乘潜于嫡授,飞龙之持乃历代高真秘示之术,融禅修定慧于武途,复使大道传真。飞龙掌法乃为密传矣,此迹如缕,绝于世人,亦是“洗髓升阳功”或云“金经”之外的动势修持,与达摩禅法同宗同流,隐于武林,亦是修持法门中之精艺。此宗之业至今缕迹如丝,很难再承宗流,故将其密示谱文重抄,以正宗流,留于后人参真来做故物旧迹尔。
 示九脉合真后少林老祖飞龙宗第廿六山人李兆生书真代重抄录于龙虎堂时辛未清明后

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
 
论坛首页 » 少林正宗
前往:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team